Dobrý den paní Maříková,

podala jsem stížnost na KHS, bylo mi však sděleno, že již někdo stížnost podal a nové měření bude provedeno u prvního podatele 2.9.2015.

Nicméně si dopisuji i s pí. Kotkovou, která tvrdí po každé něco jiného a protiřečí si:

Vážená paní Oličová,

Veškeré systémy VZT prošly kompletním servisem včetně úprav hluku a vibrací. Tyto systémy jsou po kontrole a měření ve spolupráci s KHS. Všechna měření splňují předepsané limity.

Při současných extrémních dlouhotrvajících teplotách jsou systémy zapnuty na nejvyšší výkon. Na celý systém VZT dohlíží odborná firma, která zároveň odstraňuje i případné závady. Celý systém je tak pod naší nepřetržitou kontrolou. VZT jednotka ( viz . Vaše video), u které došlo k náhlé poruše, byla neprodleně vypnuta a čeká na opravu.

Věřte, že není naším záměrem znepříjemňovat hlukem život nájemcům přilehlých rezidenčních nemovitostí. Na druhé straně jsme však povinni zajistit řádné podmínky pro chod celého objektu. Tento chod je v souladu s příslušnými předpisy a nařízeními, které vychází ze zákona.

S pozdravem

Martina Kotková

Centre Manager

NC OAZA Kladno, Arménská 3277, 272 01 Kladno

mobil: +420 777 273 046 tel.: +420 312 524 617

Zajímavé je, že zprvu nám řekla, ať si nekupujeme byt za továrnou, pak máme rezidenční byt a ještě najednou přiznala, že je klimatizace rozbitá, nicméně s jejich opravou spokojená nejsem, pořád je to dost hlučné.

DO

Napsat komentář