Zápisy ze schůzí

Zápis ze schůze kontrolní komise 7. 7. 2020
Zápis ze schůze výboru SVJ 6. 2. 2019
Zápis ze schůze výboru SVJ 27. 8. 2018
Zápis ze schůze výboru SVJ 9. 4. 2018
Zápis ze schůze výboru SVJ 23. 11. 2017
Zápis ze schůze výboru SVJ 25. 7. 2017
Zápis ze schůze výboru SVJ 4. 12. 2016
Zápis ze schůze výboru SVJ 3. 10. 2016
Zápis ze schůze výboru SVJ 17. 9. 2016
Zápis ze schůze výboru SVJ 1. 2. 2016
Zápis ze schůze výboru SVJ 25. 11. 2015
Zápis ze schůze výboru SVJ 27. 10. 2015
Zápis ze schůze výboru SVJ 8. 7. 2015
Zápis ze schůze výboru SVJ 10. 6. 2015
Zápis ze schůze výboru SVJ 19. 1. 2015
Zápis ze schůze výboru SVJ 19. 1. 2015
Zápis ze schůze výboru SVJ 6. 10. 2014
Shrnutí projednávaných bodů Avema – SVJ – zápis
Zápis ze schůze výboru SVJ 6. 8. 2014
Zápis ze schůze zástupců výboru SVJ se správcovskou firmou Avema
Zápis ze schůze výboru SVJ 9. 6. 2014

Zápisy ze shromáždění vlastníků

Zápis ze shromáždění vlastníků ze dne 25. 6. 2020
Zápis ze shromáždění vlastníků ze dne 30. 10. 2019
Zápis ze shromáždění vlastníků ze dne 4. 10. 2018 (Hlasování)
Zápis ze shromáždění vlastníků ze dne 21. 9. 2017
Zápis ze shromáždění vlastníků ze dne 8. 9. 2016
Zápis ze shromáždění vlastníků ze dne 10. 12. 2015
Zápis ze shromáždění vlastníků ze dne 8. 6. 2015 + podklady k účetní závěrce
Zápis ze shromáždění vlastníků ze dne 16. 10. 2014
Zápis ze shromáždění vlastníků ze dne 5. 6. 2014
Zápis ze shromáždění vlastníků ze dne 13. 2. 2014
Zápis ze shromáždění vlastníků ze dne 25. 6. 2013
Zápis ze shromáždění vlastníků ze dne 6. 12. 2011
Zápis ze shromáždění vlastníků ze dne 20. 7. 2011

Stanovy SVJ

Stanovy SVJ 2019
Stanovy SVJ 2016
Stanovy SVJ

Další dokumenty

Cenové nabídky na profesionálního předsedu SVJ nabídka 1, nabídka 2, nabídka 3
Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Kladno – 13. zasedání ZM – 24.4. 2017
Aktualizovaný plán odběru tepla na rok 2017 – plán odběru 2017
Dohoda s Konsit a.s. ohledně umístění sondy v garážích H: Zápis
Žádost o odklad odstávky tepla Žádost, odpověď Tepo Odpověď
Odpověď úřadu pro ochranu osobních údajů na dotah ohledně instalace kamerového systému
Cenová nabídka na instalaci čipového systému otevírání dveří
Mapa územního plánu Kladno mapa1mapa2
Podmínky užívání výtahů firmou Konsit
Výzva ČEZ (Energon) + odpověď výboru SVJ
Souhrn cenových nabídek + cenové nabídky v balíčku zip.
Smlouva servis na garážových vrat
Překládka teplovodu
Vklad do katastru nemovitostí – přilehlé pozemky
Energetický štítek budova F1
Energetický štítek budova F2
Energetický štítek budova G
Energetický štítek budova H1
Energetický štítek budova H2
Stavební povolení podkrovní byty
Stavební povolení podkrovní byty – prodloužení
Zápis do rejstříku SVJ – usnesení
Návrh Katastr dokončené jednotky
Prohlášení vlastníka – Dodatek 1
Prohlášení vlastníka – Dodatek 2
Znalecký posudek – vlhkost garáže