Schůze vlastníků 16. 10. 2014 – anketa

Vážení vlastníci,

dne 16. 10. 2014 od 18h proběhne schůze vlastníků (oficiální pozvánku obdržíte elektronickou poštou v nejbližších dnech). Hlavním bodem schůze bude hlasování o navýšení příspěvku do fondu oprav. Navýšení je nutné vzhledem ke zvýšeným nákladům na údržbu objektu (kalibrace/výměna kalorimetrů – cca 300tis Kč, výměna vodoměrů, oprava jímky atd.). Prosím Vás o vyplnění ankety týkající se navýšení příspěvku. Anketa je pouze orientační a přesná výše příspěvku bude schvalována až na schůzi.

Děkuji.

Za výbor SVJ

Jakub Schlenker

post

Hasící přístroj

Během víkendu někdo znečistil sklepní prostory objektu H práškovým hasícím přístrojem. Výbor SVJ zajistil zapůjčení průmyslového vysavače, který použije k odstranění prášku. Společenství vznikla škoda, která bude přesně vyčíslena (zapůjčení vysavače, plnění hasícího přístroje atd.). Výbor SVJ žádá odpovědnou osobu, aby se přihlásila a podala vysvětlení svého jednání a nesla veškerou odpovědnost za svůj čin.