Nové stanovy – hlasování na zítřejší porady SVJ

Dobrý den všem,
Dovolte mi, abych reagoval na program zítřejšího shromáždění + plán do kterého nás odstupující výbor + Avema nenápadně sunou.

Všem kdo četli návrh změny stanov je doufám jasné, že stávající a zároveň odstupující výbor nám připravuje “skvělou” záležitost do budoucna. Můžete mi vysvětlit proč navrhujete zrušení výboru a volbu JEDNOHO předsedy ? To je snad návrat k vládě jedné osoby jako zde byla při vzniku SVJ, p. Stehlíka.
Kontrolní orgán bude pouze činnost kontrolovat a nikoliv řídit !!

Všichni co zde bydlí od začátku víme jak tragicky situace vypadala. Schůze 1x za rok a p. Stehlík si s námi dělal co uznal za vhodné. Co bude pro SVJ dělat jedna vámi navržená osoba , když jste zde ve třech lidech nepředvedli téměř nic za vaše funkční období ? Stav objektu je celkem zanedbaný na okolnost kolik peněz platíme správcovské firmě.
Dle mého názoru by měl být Výbor jako orgán SVJ zachován a naopak by měl být ze 3 členů posílen na 5 členů (každý z jednoho vchodu) + by bylo vhodné zvolit profi předsedu z KLADNA (nabízí jej třeba správcovská firma Sunny- http://www.sunnykladno.cz/). Profi předseda by dohlížel na legislativní věci v SVJ a výbor složený výhradně z obyvatel našeho objektu by rozhodoval o investicích a dalších věcech v rámci našeho SVJ.

Stávajícímu výboru vytýkám tyto věci:
– účelovou snahu změnit stanovy SVJ před odstoupením a to hlavně k dobru správcovské firmy AVEMA
– zásadní věci jako jsou změny stanov jste nám měli zaslat daleko dříve a nejdříve s členy SVJ je řešit formou diskuze.
– Jak můžete při odstoupení plánovat další investice ? toto prosím již nechte na doufám nový výbor.

Dle mého názoru by se mělo tuto poradu řešit pouze odstoupení a volby nového výboru. Nový výbor by se měl následně domluvit jakým způsobem povedou SVJ. Následně by měl nový výbor svolat další shromáždění, kde představí svou vizi pro následující období,…..

Bohužel se zítra zřejmě nestihnu asi poprvé za 8 let zúčastnit porady SVJ a jako kandidáta do výboru mě to mrzí dvojnásob, nicméně doufám, že zdravý rozum sousedů zvítězí nad tímto účelovým plánem odstupujícího výboru.

Petr Bouša

Úklid v domě

Nedá mi to a musím tedy reagovat na příspěvek od Jakuba. Na posledním shromáždění byl přednesen navrh na položení dlažby ve vestibulech vchodů z důvodu špatné nebo znečištěné podlahy která prý nejde umýt. Na shromáždění jsem reagoval že podlaha jde umýt a zlehka. Tudíž nepovažuji investovat další peníze za zbytečnosti. Dále jsem si stěžoval na zhoršení úklid v domě, načež nám bylo sděleno že bude uklízečka informována. Vypadá to že se nic nezměnilo a bohužel mě docela překvapil Jakubův argument že uklízečka bude uklízet pouze hadrem. Chtěl bych tu těm, kteří toto forum sledují a nevím kolik jich je, asi moc ne, že dle posledního vyúčtování platíme za úklid 168621Kc za rok. Paní uklízečka uklízí 2x týdně. Šup sem sšp tam rychle zašmrdlat, sbalit noviny do auta a hurá do sběrny. Je to hnus. To je realita bohužel. Za tyto peníze by se měl dům blýskat na míle daleko. Za tyto peníze budeme mít uklízečku každý den a za měsíc nebude mít co dělat. Myslím si, že by si Avema měla sáhnout na srdce a zamyslet se nad sebou.
Jsem od samého začátku proti tomu aby Avema spravovala tento dům a zasahovala do dění v domě. Správce domu by měl být ve stejném městě jakož i samospráva by měla v domě bydlet.
Správce by měl provádět pouze vyúčtování a max právní pomoc. Nikoliv zasahovat do chodu domu.
Děkuji
Michal Koudelka

post

Informace o činnosti výboru, údržby,..

Dobrý den,
jelikož přestali chodit informace o činnosti výboru, tak prosím o informaci, čím se aktuálně zabýváte. Mám pocit, že se opět kolem objektu nic neděje.
Žádám vás tímto o vystavení smluv uzavřených s Avemou ohledně údržby okolí domu a úklidu. Zajímalo by mě co přesně je domluveno, že má pan údržbách v našem objektu provádět a co nikoliv.
1) Dětské hřiště – jelikož byla zeleň na jaře nedostatečně zastřižena a v současnosti není již nikým udržována, tak keře na dětském hřišti dosáhly místy již více jak 2m výšky. Myslím si že by bylo vhodné keře sestřihnout el. nůžkami.
2) koš na dětském hřišti byl více jak měsíc nevynesen, včera jej odnesla jedna z maminek za což děkuji
3) písek v pískovišti -> děti jej postupem času vyházely kolem pískoviště. Aktuálně je vhodné starý písek vyndat a doplnit novým. Zároveň by bylo vhodné vyměnit zakrývací síť, kterou jsem naposledy kupoval a připevňoval já. Rovněž by bylo vhodné zajistit síto a nářadí a prosít skrz něj část hřiště, kde je vysypáno nejvíce písku mezi kamínky.

To, že na dětském hřišti nacházíme vajgly od cigaret a lejna od psů mě už při “inteligenci” některých sousedů už nad ani nezaráží.

Na poslední poradě SVJ byly schváleny některé investiční záměry ze kterých jsem nezaregistroval žádné provedení:
1) Instalace čidel -> zřejmě ani po roce není provedena
2) oplocení pozemku-> bylo dohodnuté, že bude provedeno, ale ještě se zjistí, zda okolní majitelé odprodají část pozemků či nikoliv.
– porada měla být na jaře 2019, realizace před létem 2019 ->což opět nebylo

úprava kačírku na ploše pod balkony-> toto provedeno je (bohužel se asi minulo účinku, lejna od psů jsou zde stále)

Vybudování retenční nádrže – schváleno, ale mělo se projednat na jaře 2019

Vybudování odpočinkového místa – bylo schváleno, s tím, že bude domluveno umístění na jaře 2019.

Když si čtu ještě nyní zápis z porady SVJ, tak mě opravdu baví prosba p. Písaříka, aby nepouštěli do vchodu neznámé osoby. Na druhou stranu mi nikdo z výboru za celou dobu nevysvětlil a nový p. správce z Avemy se ani neobtěžoval odepsat na můj email proč se při každé poruše garážových vrat nechává celý objekt otevřen (vrata jsou nahoře) třeba 4 dny ? vždyť by stačilo požádat vlastníky garážových míst, aby dočasně do doby opravy parkovali své vozy mimo garáže, hlavně aby byl uzavřený objekt.

Závěrem:
1) opravdu nevím za co přesně platíme údržbu objektu, okolí domu a zeleně (za to že 2x do roka někdo poseká trávu ?).
2) co celý rok provádí výbor SVJ, když se na objektu nic neděje
3) proč chodíme na porady shromáždění o něčem hlasovat, když se dle našeho hlasování nic neprovádí
4) proč paní uklízečka parkuje neustále na zákazu zastavení (s cedulkou za oknem. To není Avema schopna si pronajmout v lokalitě dvě parkovací místa pro své zaměstnance, když zde mají ve správě všechny objekty.

Toto je můj pohled na věc.
Petr Bouša

Přehled hlasování na poradách SVJ

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že jsme na poslední poradě SVJ hlasovali o všech bodech elektronicky, tak by mě zajímalo, zda je o tomto hlasování nějaký datový výstup s přehledem, jak která jednotka v jednotlivých bodech hlasovala. Chtěl bych si zkontrolovat zda se správně načetly mé hlasy, tak jak jsem je zadal na ovladači.
Na poradě nebylo žádné hlasování tajné, proto bychom měli mít možnost po každé poradě zkontrolovat své hlasování. Stejně tak si myslím, že bychom měli mít přehled o tom, jak hlasovala jednotlivá družstva, která jsou rovněž součástí SVJ.
Prosím tedy o zveřejnění hlasování zde na intranetu.
Děkuji mnohokrát
Petr Bouša

Schůze vlastníků 16. 10. 2014 – anketa

Vážení vlastníci,

dne 16. 10. 2014 od 18h proběhne schůze vlastníků (oficiální pozvánku obdržíte elektronickou poštou v nejbližších dnech). Hlavním bodem schůze bude hlasování o navýšení příspěvku do fondu oprav. Navýšení je nutné vzhledem ke zvýšeným nákladům na údržbu objektu (kalibrace/výměna kalorimetrů – cca 300tis Kč, výměna vodoměrů, oprava jímky atd.). Prosím Vás o vyplnění ankety týkající se navýšení příspěvku. Anketa je pouze orientační a přesná výše příspěvku bude schvalována až na schůzi.

Děkuji.

Za výbor SVJ

Jakub Schlenker